Informacja o dofinansowaniu  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Metbud - Konstukcje stalowe, Hale produkcyjne, Magazyny, Wiaty, Firma budowlana, Nowy Sącz

Informacja o dofinansowaniu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  1. METBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  2. Projekt jest współfinansowany ze środków „Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”
  3. Nazwa zadania : „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”
  4. Wartość dofinansowania wynosi : 240 000,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych, 00/100)
  5. Całkowita wartość zadania: 313 219,50 PLN (słownie: trzysta trzynaście tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych, 50/100)
  6. Głównym celem projektu jest „OGRANICZENIE ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA HALI PRODUKCYJNEJ W FIRMIE METBUD” a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka zawodowego dla zatrudnionych spawaczy . Cel ma zostać osiągnięty poprzez zakup systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, który zapewni  czyste powietrze na hali spawalniczej i znacząco zmniejszy koszty związane z ogrzewaniem pomieszczenia zimą. Instalacja ma zapewnić oczyszczenie powietrza do stopnia wymaganego przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Proces spawalniczy generuje powstawanie szkodliwych dymów i gazów, które pod wpływem ciepła unoszą się. Spawacze są najbardziej narażoną grupą zawodową na zapylenie manganem. Montaż efektywnego systemu filtrowentylacji dymów i gazów spawalniczych pozwoli zmniejszyć ryzyko zapadania pracowników na groźne choroby będące efektem narażenia na oddziaływanie min. manganu. Do najistotniejszych efektów działań inwestycyjnych należeć będą poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez zadbanie o odpowiednią filtrację gazów i pyłów oraz wentylację pomieszczeń, co w efekcie poprawić ma efektywność pracy oraz wyeliminować zagrożenia wynikające ze środowiska pracy. Rozwiązanie to gwarantować ma również oszczędność wydatków w naszej firmie i dbałość o środowisko naturalne254462549_272615581476570_3065185369564609915_n

 

 

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Duże mozliwości

Duże
możliwości

Usługi certyfikowane

usługi
certyfikowane

Liczne referencje

Liczne
referencje

Indywidualne podejście

indywidualne
podejście

 do_gory